ANG PAGTANGGAP NG PAGMAMAHAL SA SARILI

 

 

Ang pagtanggap at pagmamahal sa sarili ay isang simula lamang upang magkaroon ng magandang relasyon sa

 ibang tao. Hindi perpekto ang buhay at mundong ginagalawan natin. Iba’t ibang uri ng tao ang nakakasalamuha.

Ang iba ay nagpapakatotoo sa pakikitungo sa iyo, ang iba naman ay nagpapanggap lamang. Hindi mo maiwasan na

may makikilala na gagamit lang sa kakayahan mo, mamahalin ka ngunit sasaktan lang. May mga taong

pagkakatiwalaan pero lolokohin lang. Hindi natatapos ang lahat sa pagtanggap lang sa reyalidad. Ibig sabihin,

simula pa lang ito nang iyong pagtahak sa laban ng buhay. Ang pagtanggap sa reyalidad ang nagsasabi kung ano

ang dapat mong gawin. Minsan sa pagkakamali, nahihirapan tayong tanggapin ang mga bagay dahil hindi ito

naaayon sa ating mga gusto. Nawawala ang tiwala mo sa sarili dahilan upang panghinaan ng loob at mawala ang

iyong atensyon sa mga bagay na nais gawin. Nagmahal ka lang ngunit sinaktan. Nagtiwala ka ngunit niloko ka lang.

 Hindi dahil sa iniwan ka lang ng mahal mo, niloko nang pinagkakatiwalaan ay sisirain na ang buhay mo. Paano

mo mahahanap ang tunay na pag-ibig kung hindi mo alam ang kahulugan ng pagmamahal? Paano ka gagalangin ng

 ibang tao kung buhay mo, sinisira mo na? May mga taong dumadating sa buhay natin dahil may rason, maaring

magturo sa atin ng mga bagay-bagay at para na rin makatulong upang makilala ang sarili natin.. Hindi natin alam

kung sino sila o kung kailan sila darating. Ano man ang epekto nila sa’yo, maari mang maganda, makasakit sa

damdamin mo, dayain ka, kapag hindi mo silang nagawang harapin, hindi mo malalaman kung ano ang kakayahan

mo o gaano ka katatag. Ano man ang maranasan mo at natutunan sa kanila, maaring humulma sa pagkatao mo.

Kung sino man ang nakasakit sa’yo, patawarin mo dahil sa kanila, nalaman mo ang kahalagahan ng tiwala at kung

paano ito ibibigay sa tamang tao lamang. Kapag may nagmahal sa iyo, mahalin mo sila ng walang hinihinging

kapalit dahil sila ang nagturo sa’yo kung paano magmahal, tinuruan kang buksan ang iyong puso at isipan sa

maliliit na bagay. Pahalagahan ang bawat sandali sa ‘yong buhay. Magtiwala sa sarili mong kakayahan. Kung hindi

 mo magawang magtiwala sa sarili mo, ni simuman, walang magtitiwala sa’yo. Palayain mo ang sarili mo sa mga

bagay na nagpapahirap sa’yo, sa mga bagay na alam mong hindi ka sasaya. Maging mulat, tumanggap, at magtamo,

ito ang tanging daan para sa atin upang makapagtatag ng magandang relasyon sa ibang tao. Ito ang simula at ang

maaaring katapusan.

About these ads

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s